De bekkenbodemspieren geven stabiliteit aan het bekken en de lage rug. Een niet goed functionerende bekkenbodem kan rug / bekkenklacht in stand houden. Dit kan klachten geven als pijn de in de lage rug, bil, schaamstreek en liezen.
Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkenpijn. Dit kan komen door een ongeval of trauma, zoals vallen met de fiets, van de trap vallen, een heel zware bevalling. Ook sportletsel kan de oorzaak zijn, bijv. een sliding met voetballen. Het gevolg is kan een misstand van het bekken en of stuit zijn.

Stuitklachten / Coccygodynie

Als je pijn in je stuit hebt, kan je hieraan veel hinder van ondervinden. De pijnklachten bevinden zich vaak in en rondom het stuitje, kan soms uitstralen naar de zitbeenknobbels, bekkenbodem en onderrug. De hinder wordt voornamelijk ondervonden tijdens het zitten, het opstaan, als er druk op komt, lang in bed liggen en soms is het onmogelijk om lang recht te blijven zitten of staan en moet men schuin zitten of telkens verzitten. De oorzaak van deze klachten kunnen een scheefstand van het stuitje zijn en/of het disfunctioneren van de bekkenbodemspieren. Scheefstand van het stuitje kan gevolgen hebben voor de totale bewegingsketen van gewrichten en spieren. ( je kan hierbij denken aan de rug, borst, voetenstand) Als gevolg van de hierdoor verstoorde zenuwprikkeling kunnen ook darm- en blaasproblemen ontstaan. Doordat er vaak problemen worden ondervonden bij het zitten, kan coccygodynie de kwaliteit van leven ernstig verstoren en sociale problemen geven.

Bekkenfysiotherapie kan hierbij helpen. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Lage rug

Er zijn best veel mensen die al hun hele leven bekend zijn met rugklachten, of mensen die eens in de zoveel tijd weer klachten ervaren. Door pijn en een veranderd bewegingspatroon kunnen dit soort klachten in stand worden gehouden.

Balans in rug, buik en bekkenbodemspieren zorgen voor een goede stabiliteit in rug en bekkengebied. Als één van bovengenoemde spieren te sterk of te zwak aanspant, kan dit een in stand houdende factor zijn voor rugklachten.

Bekkenfysiotherapie kan hierbij helpen. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Bekkenpijn

Bekkeninstabiliteit kan ook ontstaan zonder zwangerschap.

De oorzaak kan zijn een ongeval, trauma of een overbelasting door bijvoorbeeld lange afstand hardlopen. Het zijn dus niet alleen vrouwen die last hebben van bekkeninstabiliteit maar ook mannen kunnen klachten hebben.

Misschien herkent u ongemakken als startpijn, moeizaam bewegen en napijn, pijn in de lager rug, rondom het bekken en in uw benen.

Bekkenfysiotherapie kan hierbij helpen. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Chronische pijn in de lage rug, bekken(bodem), geslachtsorganen en buik.

Mensen die langdurig last hebben van onbegrepen pijnklachten in de buik, bekken(bodem) en / of geslachtsorganen kunnen het chronisch bekkenpijnsyndroom ontwikkelen (afgekort CPPS, Chronic Pelvic Pain Syndrome). CPPS staat voor ‘een complex van pijnklachten in het bekkenbodem gebied’. Vaak wordt er geen exacte oorzaak gevonden voor deze klachten.

In het bekkengebied is er een goede samenwerking tussen de spiersystemen en orgaansystemen. Deze systemen beïnvloeden elkaar, dat kan in positieve zin, maar ook in negatieve zin zijn.  Een stoornis ( triggerpoint) in de bekkenbodemspieren kan zorgen voor het minder goed functioneren van de blaas en darmen, dit kan leiden tot urineverlies of obstipatie.  Andersom kan ook; een overactieve blaas kan leiden tot een verstoring van de bekkenbodemspieren, wat zich uit in een te gespannen bekkenbodemspieren( evt met triggerpoints). Veel spieren in deze regio kunnen elkaar en de organen eromheen beïnvloeden, waardoor spierklachten kunnen leiden tot pijnlijke organen, prostaatproblemen of heftige menstruatiepijn.

Het bekken is ook het gebied waar we onze emoties in voelen. Je kan hierbij denken aan “ verliefd, geeft vlinders in de buik”  en “ zenuwachtig kan leiden tot diaree” . Zo kunnen de chronische bekkenklachten ook op mentaal gebied worden gezocht. Stress, emotionele problemen of andere psychologische druk in het dagelijks leven kan zorgen voor onnodig veel spanning op de (bekkenbodem)spieren, wat op langere termijn negatieve consequenties kan hebben. Grote druk of stress kunnen de klachten verergeren of in stand houden.

Bekkenfysiotherapie kan hierbij helpen.
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie biedt zowel triggerpoint behandeling aan als een psychosomatische benadering.
Klik hier voor het maken van een afspraak.

Triggerpoints

Triggerpoints staan in de volksmond bekend als spierknopen. Het zijn eigenlijk zeer lokale verkrampingen in spieren waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat. Van buitenaf zijn deze spierknopen voelbaar als pijnlijke harde bobbeltjes of strengetjes. Wanneer je er flinke druk opgeeft, kan dit een uitstralende pijn opwekken in een ander deel van het lichaam ( uitstralende pijn)

Triggerpoints kunnen in alle spieren in het lichaam ontstaan, altijd op vaste plaatsen. Namelijk daar waar het zenuwstelsel informatie op de spier overbrengt. Vaak is de oorzaak overbelasting, stress of een slechte houding, maar ook een val of ongeluk, te weinig beweging of slechte voeding kunnen leiden tot het ontstaan.

Bekkenfysiotherapie kan hierbij helpen. Klik hier voor het maken van een afspraak.