Problemen met het plassen kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven. Plasklachten komen voor bij mannen, vrouwen en kinderen.

Hierbij kan dat het plassen veranderd is, zoals het niet goed op gang komen van de plas, verandering van plasstraal, langer uitplassen, niet goed uitplassen en/of nadruppelen, verlies van urine of een hoge frequentie van plassen.
Klachten bij het plassen kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld operaties in het onderbuik gebied, verkeerd drink en / of toiletgedrag, stress, nervositeit, bevallingen, hormonale veranderingen, veelvuldig hoge druk in de buik en overgewicht.

Urge-incontinentie

Urge-incontinentie wordt ook wel aandrangincontinentie genoemd. Dat kan betekenen dat de aandrang om te plassen plotseling opkomt, niet kan worden onderdrukt en dat er meteen gehoor aan moet worden gegeven. Of dat er veel sprake is van aandrang en vervolgens een kleine hoeveelheid wordt geplast. Personen met urge incontinentie blijven graag in de buurt van een toilet of weten deze precies te vinden.

Stress-incontinentie

Stress-incontinentie wordt ook wel inspanningsincontinentie genoemd. Dat betekent dat er sprake is van urineverlies bij drukverhogende momenten . Stressincontinentie treedt met name op bij hoesten, lachen, springen en dergelijke en gaat over het algemeen niet gepaard met een sterke aandrang. Als regel zijn de hoeveelheden urineverlies hierbij relatief gering.

Blaasonsteking(en)

Een blaasontsteking of cystitis is een ontsteking van de binnenkant van de blaas die wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën blijken meestal afkomstig te zijn uit de darmflora. Vrouwen hebben vaker last van blaasontstekingen dan mannen.
Als blaasontstekingen steeds terugkeren en antibiotica niet altijd meer helpt, kan er ook gekeken worden naar de toilethouding, drinkgedag, en het functioneren van de bekkenbodemspieren.

Hoge frequentie van plassen

Er is sprake is van vele malen op een dag aandrang en vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid geplast. Er is hier meestal geen sprake van urineverlies, mensen halen op tijd de toilet, maar moeten heel vaak op een dag. Er kan hier sprake zijn van een overactieve bekkenbodem en / of blaas. Verschillende behandelingen kunnen hiervoor in aanmerking.

Continue aandrang

Er is sprake is een continue gevoel van aandrang. Als men dan naar de toilet gaat, volgt er niets of een paar druppels. Hierdoor lijkt het dat je continu ophoudt.

Zwakke straal

Een zwakke straal tijdens het plassen kan veroorzaakt worden door een verzakking, disfunctioneren van de bekkenbodem en of vergrote prostaat.